Tips 3 ved fibromyalgi – Tren! Men, lur fibro-trollet